Fina promocija

Promocijska rješenja u centrima gradova, trgovačkim centrima i na ostalim strateškim lokacijama.