Street team

Su cure ili dečki, potpuno predani oglašivaču, koji dijele letke, uzorke, brošure i daju informacije o proizvodu i samim time privlače pozornost.  

Fanovi nepoznatih bendova u SAD-u već su odavno znali da ih na takav način mogu uspješno promovirati. Učinkovitost takve promocije uočila su i mnoga poduzeća. Street team im predstavlja skriveno oružje nasuprot konvencionalnim načinima oglašavanja.