Walking board

Jumbo pano koji je dobio noge i otišao tamo gdje njegov fiksni brat ne može, točno tamo gdje se nalazi i zadržava ciljna skupina.

Za razliku od običnih plakata walking boardovi se kreću, plešu i zabavljaju ljude te se postavljaju na lokacije gdje inače plakati ne mogu biti postavljeni.