Modne trgovine - Naljepnice

Naljepnice postavljene na ogledala u kabinama za presvlačenje u modnim trgovinama koje je nemoguće previdjeti prilikom presvlačenja i isprobavanja odjeće.

Za sve shoppingoholičare i one koji su uvijek u trendu.