Stomatološke ordinacije - B2 plakati

B2 plakati u čekaonicama i samim stomatološkim ordinacijama. Za sve one koji brinu o svom zdravlju, oralnoj higijeni i za sve one kojima je važan lijep osmijeh.

Nemojte potrošaču dozvoliti da razmišlja o boli, neka razmišlja o vašem proizvodu.

B2 plakat