Osobna iskaznica - da

Fini oglasi d.o.o.
Ured:
Lobmayerove stube 2
Sjedište:
Saliha Alića 6
10 000 Zagreb

T: +385 1 7798 330
E: info@finioglasi.hr

OIB: 97454999870
MB: 1460722
Račun društva se vodi kod RBA,
IBAN:HR7624840081100449722