Povjerite nam što i kome
želite reći
Povjerite nam što i kome želite reći
Poruku ćemo učinkovito prenijeti do ciljne skupine
Poruku ćemo učinkovito prenijeti do ciljne skupine
Osmišljavamo kreativne & inovativne načine za prijenos oglasnih poruka
Osmišljavamo kreativne & inovativne načine za prijenos oglasnih poruka
previous arrow
next arrow
Slider

Nudimo plakatne i druge „out of home“ medije usmjerene na točno odabrane skupine potrošača. Targetiramo po starosti, spolu, kupovnoj moći, „lifestyle-u“…

Vaša ciljna skupina izlazi van. Aktivirajte se i krenite za njom! Promovirajte se na ulicama, eventima, sajmovima, u shopping centrima i trgovačkim lancima.

U potpunosti provodimo kreativno povezivanje vas s vašim potrošačima. Osmišljavamo ideju i pripremamo plan aktivnosti, izrađujemo custome made opremu, brandiramo opremu i izvodimo komunikaciju.

Povjerite nam što i
kome želite reći